Skip to main content

Full text of "Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta"

See other formats


A. BERLESE 
ACARI, MlRIAPODl E SCORPIONI 

ITALl ANl 

OPERA SUSSIUIATil DkL R. MISISTBRO DEI-LA PUBBLICA. ISTRUZIONE 
DIBTRO IL PARKRE DEL CONSIGLIO SUPERIORE Fascicolo LXXIX. PADOVA 
PREMIATO STAB. F.lll S A L M I N 

20 Aprile 189G 

Prezzo It. Lire 4. 
SABCOPTES CAMS GERL 73 basc. LXXIX, N. i. Sarcoptes Canis Gerl. Gerlach, Kratze und Raude, p. 141, tab. II, 111, 
fig. 11-14. 

Fiirstemberg, Kratzmilben , p. 214, tab. 
{S. squamiferus) ex p.) 

Delafcnd et Bourguignon, De la Pscre, p. 
460, tab. I, fig. 3-4. 

Perrcncito, I parassiti, p. 436. 

R a i 11 i e t , Zccl. 2 edit. p. 657 {Sarcoptes scahiei var. 
canis). 

Canestrini, Acarcf. it. p. 741, tab. 63, fig. 1-3. 

S. alhidus, dorso in medio squ imidis aeque longis ac 
la/is, iotKm medium dorsum occupantihiis, spatio niiUo li- 
hero reliquentihus praedito. Maris tittae chitineae latercdes 
epiandrii cum epimeris posticis concurrentes. 

M a s ad 240 pi long. ; F e m 400-480 p. long. 

Habitat. Scahiem crustosam inducit in Cane farai- 
liari, qiiae scahies in toto corpore est diffusa; facilius 
homini iransmittitur , secl non aliis animalihus. 

Obs. Canes plures sic mcrbc cccupatos Portici 
vidi, ex quibus exempla delineata collegi. 

/jOrOFDRm CATI HER. Fasc. LXXIX, N. 2. Notoedrus Cati Ker. Hering, Kratzmilben, p. 605, tab. XLIV, figg. 
9, 10, {Sarcoptes cati), 

Gerlach, Kratze und Raude, p. 149, tab. III, fig. 
17-19 {Sarcoptes cati). 

Fiirstemberg, Kratzmilben, p. 215, tab. VIII, 
(Sarcoptes minor). 

Megnin, Les parasites, p. 174, {Sarcoptes notoe- 
dres var. cati.). 

Perroncitc, I parassiti, p. 438, {Sarcojites cati). 

Railliet et Lucet, Note sur le Sarcopte des 
Murides (Compt. Rend. d. Seances Soc. de Biclcgie R a i 11 i e t , Zool., 2, ed. p. 660 (Sarcopttes minor var. 

Cati. 

Canestrini, Acarof. it. p. 752. 

N. albidiis, dorso in medio squamuJis latis ohtusis oc- 
cupato, sp)inis iliacis rohustiorihjs. Foemina ano dorsuaJi^ 
sat margini corporis postico propinqiio. Mas iSO [Ji long, 
Foem. 300 p. long. 

H a b i t a t super Felim cattum domesticum, in quo 
scahiem durius crustosam et graviorem in toto capite in- 
ducit, Exempla plurima coUegi ad Portici, super catulos 
sic morho occiipatos. 1893). 

IPJDEPMOPTES BILOBATUS PIV. Fasc. LXXIX, N. 3. Epidermoptes bilobatus Riv. Rivolta, Nucva fcrma di rcgna nci pclli. (Giorn. 
Anat. Fis. c Patol. degli aninnali, 1876). 

Caparini, Nuova fcrnia di rcgna nei pclli, etc. 
(Buli. Veter. di Napoli, I. 1880) (Si/mljiofes dei pclli). 

Trcuessart et N e u m a n n , Types ncuveaux 
etc. (Bull. Scc. Ftudes scient. Angers. 1887, p. J41). 

Canestrini, Acarcf. it. p. 827, tab. 68, fig. 1-16. 

E. frrrcn-iilhidtts : cpimcns cnticis inierscse (Jisrrcfis. 
Mns pcdiljus qvarfi paris cetcris ri.r crassiorifms, afjdornine 
postice perstricfo, ftifofto, fofjvfis firevi memfjrana recfangnln, 
hyafina -marginatis, erferne tripifis. Foem. postice rotvn- 
data. Mas 22(f {i- Jong.i foem, |x fong. 

H a b i t a t snper gaffinas domestiras. 

Obs. Epimera antica intersese discreta. 

Mas (1) Abdomine rhcmbicc, postice attenuatc, 
bilcbc. Quisque lcbulus membranula (]uadam hyalina, 
rectangula est terminatum. Huius lcbuH in latere 
exteriori, setulae tres sunt, ex quibus media longior, 
lateralcs minimae. Pedes cmnes crassiusculi, inter 
sese aeque lcngi; postici tamen ceteris crassiores, 
abdcminis apicem ncn superantes. Penis rectus, bre- 
vissimus. Disculi copulaticnis rotundi, ad incisuram 
abdominis propinqui, intersese sat discreti. 

F oe m. (3,4) rctundata, dorso biscutulato, postice 
longe bipila, pedibus primi et secundi paris ceteris 
crassioribus. 

Expl. tab. 5 tarsi pcstremi paris, in mari, apex. Fasc. LXXIX N. 4. Chorioptes Equi Her. Heri ng, Die Kratzmilben, p. 585, tab. XLIII, 
fig. 1, 2 {Snrcoptes equi). 

Gerlach, Kratze und, Raude, p. io5, tab. VJI, Megnin, Les parasites, p. 200, pl. XVIII -XIX RaiUiet, Zool., 2. edit., p. 5/2, {Chorioptes sym- 
biotes var. eqin), 

Ch. albido-terrcus, epimeris anticis discretis. Mas ah- 
domine postice hiloho, spathuUs longis hyaUnis, lanceoJatis 
duabus^ nec non pilo simpUci exteriori in quoque lobulo 
aucto, pedibus tertii paris ceteris ralde longioribus, extre- 
mum ahdomen siimma tihia tarsoque sv.perantibus. 

Mas. 310-360 |jl long. 

Foem- 3S0 /x long. 

H a b i t a t . Scahiam choriopticam inducit in extremis 
pedihus Eqni cabcdli. 

C>bs. Chorioptes horis (Gerl.) Can: huius speciei 
varietas mihi videtur, neque magnitudine distincta, 
qucd mas sit 310 -33o \i long., neque ullo charactere 
structurae. 

Tamen speciem diversam putat Gerlach, qucd 
exemplis speciei in equo cavallo viventibus, num- 
quam boves infectare pctuerit. fig. 35-38 [Sijmffiotes equi). ( Chorioptcs spd th iferus). 
i 
OEKMHYZOC-IYPHUS CHAB. 79 Fasc. LXXIX N. 5. GEH. RHIZOGLYPHUS CLAPAREDE 1869 

(pi^a z= radix; Y^'j(pw pnngo) Tyroglt/phus (ex p.); Fumcuze et R c b i n , Icurnal 
de TAnat. et de la Physicl. IV annee 1867). 

Rlnjzoglyphus; Claparede Studien an Acariden. 
p. 505, 5o6. 

» G. Canestrini, Acarcf. ital. p. 35? tav. 
25, fig. I, tav. 33, fig. 1.; idcrn, I Tircgli- 
fidi, p. 31, tav. I, fig. 14-16. 

Charactcres ferc omnes generis Ti/ro(/Ii/nhus, a 
quo gcnere tamen genus hcc characteribus istis est 
diversum : 

Ambulacra pedum cmniun ungue unicc maicri, 
absque mcmbranula basilari ccnstituta. Pedes,cmnes 
rcbusticrcs et spinis crassis validis, praecipue ad 
apicem aucti. 

Mares polymcrphi , qucd ncnnulH (1) pedibus 
tertii paris secundis et tertiis debilicribus auguntur, 
aliique (2) pedibus tertii paris ceteris valde crassic- 
ribus, ungue robusticri haud articulatc sunt praediti. 
(Mares isti hetercmcrphi dicuntur, ceteri homec- 
mcrphi). 

Ceterum mares valde statura qucque variant in 
eadem specie, quod in R. echinopodo videbis mares hcmeomcrphcs 650 jji usque ad 950 |x long. ; mares 
heteromcrphos 380 pi usque ad 750 long. 

Nymphae liypopiaJes minimae (4)disculis adhesionis 
in ventre nullis (exceptis ducbus minimis ad anum) 
ita ut videatur totum ventrem, marginibus suis ele- 
vatis et circum late planis quasi cucurbitulam ad 
adherendum aptum esse. Ceterum liypopis Tyrcgly- 
phorum similes. 

Expl tah. Figurae omnes e R. cchinopodo. 3 mas 
homeom. prcnus ; 4 Irypopus 230 p, long. (Fcem. adulta 
1,10 mill. long.) 
GEN. HISTIOSTGMA CHAR 73 Fasc. LXXIX. N. 6. 

GEN. HISTIOSTOMA KRAMER 1876 (iaricv — veluiD, membranula; TTs/Jia os ) Tyrogbjphifs (cx p.); Megnin, Mem. Anatom.et Zccl. 

sur un ncuvel Acar. de la fam. 
des Sarcopt. (Jcurnal d'Ana- 
tcmie et Physicl. IX annee, 

1873). 

» id. Mem. Sur les Hypopus. ibid, 

X annee. 1874^. 
nistiosfmn.'.; Kramcr, Beitriige Zur Naturghescihtc 

dcr Milbcn. (Archiv. fur Na- 

turgh. lahrg. 42 Bd. i. 1876 
» Berlese A. Indagmi sulle Metam. di 

alcuni acari insett. (Atti R. 

Istitutc Venetc di Sc. Lctt. 

Arti, vol. VIII, Ser. V. p. 3). 
» Canestrin i G. I Tiroglifidi p. 17. 
» id. Acarafauna it. p. 854. 

» lensen, En Tyrcglyphide i Hesteiglens 

/Egkapsel. 

Corpus (i) longe pentagcnum, sive anterius sub- 
acutum postice truncatum, tctum gibbis elevatis 
(praecipue in pullis) auctum. 

Rcstrum (2) ccnicum, acutum, superne mandi- bulis acuticribus, serrulatis {a, 4) ct palpis curtis, 
latis (2 ^^) apice membranulis dilatatis, bipiligeris (3) 
praeditum. 

Mares (^) foeminis minores, pedibus robusticri- 
bus. Disculi ccpulationis nulli; disculi genitales (5 
quatuor, varie in ventre dispositi, aliquando satis a 
pene {b) discreti. 

Fceminae (6) disculis gcnitalibus fere semper in 
sterno dispositis. 

Pedes (7) mediocres, robustuli, breviter spincsi, 
ungue robusto, membranula ambulacrali nulla armati. 
Primi secundique paris tarsi, prope basim, clava tac- 
tili praediti. 

Corpus, praecipue in adultis, totum granulis chr}^- 
stalliform.ibus hyalinis dense rcpletum, oxydi hydrati 
Kalii vel Natri solvendis. 

Adest in maribus polymorphismum, quod mares 
sunt statura maiores (4) ahique mincres (8) in eadem 
specie. 

Nympliae hypopiales (9) pcrobviae, pedibus jjrimi 
secundique paris ceteris valde maicribus, inferne ad 
extremum ventrem disculis adhesionis numero decem 
vel duodecim praeditae sunt, colore pallide terreo 
pictae, insectis aliisque arthrcpodi arcte adnexae. 

Habitant in putrescentibus, perobvii. 

ExpJ. tah. Figurae cmnQS q Ilistiostoma rostroserrato 
sunt delineatae. Fig. 10 nympham, hypopum conti- 
nentem, ostendit e latere visam. Fasc. LXXIX, N. 7. GENllS. AMERUS BERL. N, GEN. (1896) (ot - noD \ii'po^ — - scgmenlumj Ccrpus elcnfratulum. Abdomem ccnvexiusculum, 
iri dorso cum cephalcthcracc cmninc ccnfusum. De- 
liciunt cmninc lamcll.ie in cephalothcracc. Tcctopc- 
dia secunda et lcrtia bene evciuta auriculifcrmia, ut 
in genere Jirl/ui confcrmata. 

Pedes corpore longiores, femuribus in medio 
parce incrassatis, pilis verticillatim dispcsitis aucti. 

Ambulacra unco unico ccnstituta. 

/{>'//j/s aftines, sed abdcmine, in dcrsc, cum aiitico 
cmnino ccnfusc satis distincti. 

Species typica (et unica) Amenfs TroisH Berl. 
Fasc. LXXIX, N. 8. GEHUS ANGELIA BERL, 1885 (') (patri mco. Angelo, dicatum) Abdonien trapezcicleum, sive plerumquc posterlus 
latius quam anterius, vel subcvatum. Dcrsum plus 
minusve excavatum, vei ccmplanatum, vcl tenuissimc 
convexiusculum. 

Anticum corniculis, in gcivjre Xofhrifs manifestis, 
cmninc destitutum. 

Pcdes mediccrcs, unguibis ternis (vcl binis) vel 
unguc unico terminati. 

Sctae pseudostigmaticae scmper longc liliformcs. 

Gcnus hcc satis a genere Xofln-if.s divcrsum, sed 
a gcnere ncrinannia, tantum nctcgastrc haud convexc, 
ct scutulis pluribus aucto, minus benc distinguitur 
ct pcr Antjoliam paUiatam in IIcr)uannias incurrit. 

Spccics typicac Angrha palies/ris et A. sylvestris. (i) Anno j8S5 subgcnus generis Xothrus instilui, nomine 
Angelia significatum (fasc. XVH, N.^*. 
Fasc. LXXIX. N. 9. GENUS DAMEOSOMA BERL. 1892 (') (Damoeas n. pr., 7cu|JLa = corpus) Corpus ut in <>pin'is. Derma nitidum. Antjcum 
bcne ab abdcmine discretum ct maiusculum. Adsunt 
lamellae, plus minusve evolutae, et saltem pili lamcl- 
lares et interlamellares manifesticres. Tcctopedia 
prima evanida, tectcpedia secunda bene evcluta, sed 
ncn auriculifcrmia, tantum subvalvaeformia. Tectc- 
pedia cetera nulla. 

Pedes in eodem ccrpcris marginc cmnino late- 
raliter insiti, ccrpus lcngitudinem aequantes vcl, ali- 
quandc, superantes. Ambulacra uncc unicc, validc 
constituta. 

Larvae et nymphae dermate mclli praeditae, 
numquam cxuviis vel quisquiliis in dorso auctae. 
Species typica Damcosoina concolor. (i) Anno 1892 scctionem Bjnirmoini. in gcncre Betha in- 
trodiixi; niinc peculiare prenu5 instituo, in alia familia, a BrWis 
discrclum, insercndum. A^ideas Fasc. LXIII, N. 3). 
Fasc. LXXIX, N. lo. GEItUS TECTOCEPHEUS BEl^^L. N. GEN. (1896) (tectam - cepheus) Abdomen cum anticc, in dcrso, omninc ccnfusum, 
neque sulco ullo distinctum. 

Lamellae manifestae, sat magnae, apice piligerae. 

Derma scabrum, sive punctulis elevatis auctum. 

Pedes mediccres; ambulacris unco unico ccn- 
stitutis. 

Tectopedia secunda et tertia bene manifesta ; haec 
mucronifcrmia, maiora. 

Species unica hucusquc ncta est Tectocepheus 
rclatns. 

Fasc. LXXIX, N. ii GENUS HYPOCTHOHjUS KOCH 1842 (uTrd = sub; x^c-vic^ ^ lerrenus) ITi/pochtonh(s Koch, C. M. A. Dculschl. 
Leiusoma (cx p.) Nicolct, Ilist. nat. Acarid. 
H)ix)ch(onius Michael, British cribatidae, vol. II p. 580. 

Dernia mcllc , subhyali..um. Anticum bcnc ab 
abdominc distinctum, plcrumqiu ccnicum, npice plus 
minusvc acuminatum, lamcllis aliisquc appendicibus 
cmnino dcstitutum. 

I\OStrum palpis bcnc cvolutis, plcrumquc e sum- 
mo vcrtice conspicuis ctiam ad dorsum. 

Abdcmcn <^lobcsum, supra conve.vum, sulco unicc 
vel ftulcis pluribus transvcrsis, manifcsticribus cxa- 
ratun^ ct quasi in segmcnta divisum. 

Pedes mcdiccres, unco unico, vcl uncis iribus 
apice terminati. 

Genus hoc larvaefcrmis in Anifrlias per Hi/pocht. 
fectorum (specics aberrans) incurrit et ab Anfjcliis 
(praecipue A. tarda, A. murcioide etc.) tantum sulcis 
notcgastri transversis distinguilur. 

Larvae adultis subsimilcs. 

Spccies typica //. rufuli/s. 

In muscis degentes. 
Fasc. LXXIX. N 12 GENUS ORIBATULA BERL, N. GEN, (1896) (=: parvus oribates) Ccrpus ut in Oppiis ccnrcrmatum. Dcrma nitidis- 
simum. Anticum plcrumque sat magrium, scmpcr 
ab abdominc distinctissimum. 

Notogastrum perconvexum, ad angulos antico-la- 
tcralcs in laminulam minimam j^^rcductum, quae la- 
minula, varie conformata, pteromorpharum rudimenta 
significat. 

Adsunt lamcllac bcne evolutac, pilis lamellaribus 
auctae. 

Tcctcpcdia prima subevanida; lectopedia secun- 
da bene cvcluta, valvaeformia : tectopcdia tertia mi- 
nuta, denticuliformia, tamen semper manifesta. 

Pedes mediocres, haud ccrpore longiores, uncis 
tribus apice terminati. Pedes secundi ct tertii paris 
cmnino inferi, sive in ventre, satis a margine late- 
rali discreti inseruntur. 

Statura minores. 

Species typica Orihatula tiblalis. 
AVVI80 II presente fasoicolo 7 9 si compone 
di dodici nnmeri. 

JPero i nnmeri 7, 8, 9, lO, 11, 12 
non sono accompagnati da tavole.